Povratak

NOVA TV d.d, Buzinski krči 1, Zagreb, OIB: 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

''NAJ TRENUTAK''

(u daljnjem tekstu: Pravila)

ČLANAK 1.

Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom ''Naj Trenutak'' (u daljnjem tekstu: Natječaj), koja će trajati u razdoblju od 10.10.2023. do 15.10.2023. u 23:59 sati te ovim Pravilima Natječaja uređuje način njegovog provođenja.

ČLANAK 2.

Svrha organiziranja Nagradnog natječaja jest promidžba portala gol.hr kao i poticanje na konzumaciju besplatnog sadržaja na istom.

ČLANAK 3.

Priređivač će sudionike obavijestiti o Natječaju putem objave Pravila na internetskoj stranici https://najtrenutak.dnevnik.hr/.

ČLANAK 4.

Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, izuzev radnika organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

ČLANAK 5.

Nagradni natječaj se održava na internetskoj stranici najtrenutak.dnevnik.hr te se sastoji od dva (2) kruga, a čije će teme biti određene od strane organizatora sukladno dostupnom sadržaju, u kojima Sudionik bira ovisno o vrsti kategorije naj trenutak, događaj ili radnju.

Krugovi:

1. krug – 10.10. – 12.10.2023.

2. krug – 13.10. – 15.10.2023.

Za svaki krug Nagradnog natječaja sukladno Članku 7. određena je nagrada.

ČLANAK 6.

Izbor trenutaka, događaja ili radnji unutar kategorije će biti višestruk, a za ulazak u izvlačenje dovoljno je glasati za jedan trenutak, događaj ili radnju, ovisno o ponuđenom u svakom krugu nagradnog natječaja te ostaviti komentar zašto je taj trenutak odabran. Svaki Sudionik koji ostavio glas i komentar, a neovisno o odabiru naj trenutka, događaja ili radnje na temelju glasova Sudionika, kvalificira se za mogućnost osvajanje nagrade. Glas po krugu vrijedi isključivo za kategoriju koja se u datom periodu održava. Kako bi glasovanje bilo prihvaćeno, potrebno je u kontakt formi ostaviti podatke. Glasanje je moguće maksimalno jednom po krugu natjecanja.

Dobitnici po krugu uz ispunjeni uvjet glasana biti će odabrani prema kriteriju kreativnosti, artikulacije ili duhovitosti komentara od strane tročlane komisije sastavljene od zaposlenika Organizatora.

Svaki sudionik može osvojiti nagradu maksimalno jednom u oba kruga Nagradnog natječaja.

ČLANAK 7.

Fond nagrada sastoji se od dvije (2) nagrade:

-        Prvi krug: 1x1 službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije (domaći, veličina L)

-        Drugi krug: 1x1 službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije (gostujući, veličina L)

Po svakom krugu moguć je maksimalno jedan dobitnik, svaki dobitnik ima mogućnost osvajanja maksimalno jednog dresa. Odabir tipa dresa (domaći ili gostujući) te veličina nije moguća, nagrade su definirane sukladno dostupnosti količinama Organizatora.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za fizički novac ili neku drugu nagradu.

ČLANAK 8.

Dobitnici  se odlučuju sukladno kriteriju opisanom u Članku 6. te će nakon izvršenih provjera biti objavljeni na https://najtrenutak.dnevnik.hr/stranica/dobitnici-nagrada najkasnije u roku tri dana od završetka svakog kruga Natječaja.

ČLANAK 9.

Prijavom, odnosno registracijom na Natječaj, Sudionik daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u Natječaju te obavještavanja o nagradama. Isključivo u svrhu provođenja Natječaja, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke Sudionika: ime i prezime; broj telefona i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih Sudionika Natječaja iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Natječaja, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena na https://najtrenutak.dnevnik.hr/stranica/dobitnici-nagrada u slučaju osvajanja nagrade te kontaktiranja telefonski ili putem e-maila o dobivenoj nagradi u slučaju potrebe. Sudionici Natječaja suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena i prezimena.

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti. Mjesec dana nakon završetka natječaja briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu info@gol.hr. (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole) odnosno neposredno u sustavu aplikacije u kojem ste nam privolu izdali. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici gol.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 10.

ČLANAK 10.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-mail na info@gol.hr. Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Natječaja.

ČLANAK 11.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba. Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

ČLANAK 12. 

Nagrade se šalju na adresu dobitnika dostavljenu nakon kontakta s Priređivačem najkasnije u roku 15 dana u slučaju da su sve potrebne informacije dostavljene. Dostava nagrade moguća je isključivo na adrese na teritoriju Republike Hrvatske. Po isteku roka za preuzimanje dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će odrediti alternativnog dobitnika sukladno odluci žirija po istom principu kao i za primarnog dobitnika.

ČLANAK 13.

Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema dobitniku.

ČLANAK 14.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj  te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost putem kanala na kojem se Natječaj održava.

ČLANAK 15.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u novom Zagrebu.