Povratak

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014), i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), NOVA TV d.d, Remetinečka cesta 139, Zagreb, OIB: 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća Pravila nagradne igre ’’Naj Trenutak"

( u daljnjem tekstu pravila )

 

ČLANAK 1.

Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom ''Naj trenutak'' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će trajati u razdoblju od 15.11.2022. do 21.12.2022. u 23:59 sati te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) uređuje način njenog provođenja.

ČLANAK 2.

Svrha organiziranja Nagradne igre jest promidžba portala gol.hr kao i poticanje na konzumaciju besplatnog sadržaja na istom.

ČLANAK 3.

Priređivač će korisnike obavijestiti o Nagradnoj igri putem objave Pravila na internetskoj stranici najtrenutak.dnevnik.hr/pravila.

ČLANAK 4.

Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, izuzev radnika organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

ČLANAK 5.

Nagradna igra se održava na internetskoj stranici najtrenutak.dnevnik.hr te se sastoji od sedam (7) krugova, a koje će biti određene od strane organizatora sukladno dostupnom sadržaju, u kojima Sudionik bira ovisno o vrsti kategorije naj trenutak, događaj ili radnju.

Krugovi:
1. krug – 15.11. – 20.11.2022.
2. krug – 21.11. – 25.11.2022.
3. krug – 26.11. - 30.11.2022.
4. krug – 01.12. - 03.12.2022.
5. krug – 04.12. - 10.12.2022.
6. krug – 11.12. - 18.12.2022.
7. krug – 19.12. - 21.12.2022.
Glavna nagrada – 23.12.2022.

Za svaki krug Nagradne igre sukladno Članku 7. određena je nagrada. Sudionici koji sudjeluju u svih sedam krugova Nagradne igre, automatski ulaze u bazu za glavu nagradu određenu u Članku 7.

ČLANAK 6.

Izbor trenutaka, događaja ili radnji unutar kategorije će biti višestruk, a za ulazak u izvlačenje dovoljno je glasati za jedan trenutak, događaj ili radnju, ovisno o ponuđenom u svakom krugu nagradne igre. Svaki Sudionik koji ostavio glas, a neovisno o odabiru naj trenutka, događaja ili radnje na temelju glasova Sudionika, ulazi u bazu za izvlačenje. Glas po krugu vrijedi isključivo za kategoriju koja se u datom periodu održava. Kako bi glasovanje bilo prihvaćeno, potrebno je u kontakt formi ostaviti podatke: ime i prezime, e-mail i kontakt broj. Glasanje je moguće maksimalno jednom po krugu natjecanja. Sva glasanja nakon prvog neće biti uzeta u obzir za osvajanje nagrade.

Sudionici koji sudjeluju u svih sedam (7) krugova glasanja, ulaze u bubanj za glavnu nagradu.

Dobitnici svakog kruga i za glavnu nagradu bit će odabrani nasumičnim odabirom iz baze.

Svaki sudionik može osvojiti nagradu maksimalno jednom u prvih sedam (7) krugova natjecanja. Svi sudionici koji sudjeluju u svih sedam (7) krugova nagradne igre mogu osvojiti glavnu nagradu, neovisno o dobitku u prvih sedam (7) krugova nagradne igre.

ČLANAK 7.

Fond nagrada sastoji se od osam (8) nagrada ukupne vrijednosti 4.054 kuna (538,03 €).

Nagrade po krugovima:
1. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
2. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
3. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
4. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
5. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
6. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
7. krug – 24x0,5L limenke Ožujskog piva pojedinačne vrijednosti 222,00 kn (29,46 €)
Glavna nagrada – Ožujsko mini hladnjak pojedinačne vrijednosti od 2.500,00 kn (331,81 €)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

ČLANAK 8.

Izvlačenje dobitnika nagrada po krugovima izvršit će se nakon završetka kruga utvrđenog Člankom 5. ovih Pravila prema sljedećim datumima:

1. krug – 22.11.2022.
2. krug – 28.11.2022.
3. krug – 02.12.2022.
4. krug – 05.12.2022.
5. krug – 12.12.2022.
6. krug – 20.12.2022.
7. krug – 23.12.2022.

Izvlačenje glavne nagrade održati 23.12.2022. godine na adresi Remetinečka cesta 139, Zagreb, u 11:00 sati. Izvlačenje dobitnika vršit će se nasumičnim odabirom iz baze sudionika u prostorijama Organizatora.

Izvlačenju će biti nazočna tročlana komisija sastavljena od radnika Priređivača, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

Dobitnici će biti objavljeni najkasnije u roku 24 sata od izvlačenja po krugu, odnosno za glavnu nagradu te će biti objavljeni na najtrenutak.dnevnik.hr/dobitnici.

ČLANAK 9.

Prijavom, odnosno registracijom u Nagradnu igru, Sudionik daje Priređivaču privolu za korištenje i obradu svojih osobnih podataka isključivo za potrebe sudjelovanja u Nagradnoj igri te obavještavanja o nagradama. Isključivo u svrhu provođenja Nagradne igre, Priređivač će, sukladno privoli korisnika iz ovog članka, koristiti sljedeće osobne podatke Sudionika: ime i prezime; broj telefona i e-mail adresu. Ovi se podaci upisuju u bazu svih Sudionika Nagradne igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri Sudionici daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena na najtrenutak.dnevnik.hr/dobitnici u slučaju osvajanja nagrade te kontaktiranja telefonski ili putem e-maila o dobivenoj nagradi u slučaju potrebe. Sudionici Nagradne igre suglasni su da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena i prezimena.
Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.
Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti. Mjesec dana nakon završetka Nagradne igre briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu info@gol.hr. (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole) odnosno neposredno u sustavu aplikacije u kojem ste nam privolu izdali. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.
NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.
Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.
Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici gol.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja natječaja.

ČLANAK 10.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Nagradnoj igri, može to učiniti na način da pošalje e-mail na info@gol.hr. Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Nagradne igre.

 

ČLANAK 11.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Nagradnu igru istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

ČLANAK 12. 

Dobitnici će biti objavljeni najkasnije u roku 24 sata od izvlačenja po krugu, odnosno za glavnu nagradu te će biti objavljeni na najtrenutak.dnevnik.hr/dobitnici. Nagrade se šalju na adresu dobitnika dostavljenu plikom glasovanja najkasnije 15 dana od objave dobitnika u slučaju da su sve potrebne informacije dostavljene. Dostava nagrade moguća je isključivo na adrese na teritoriju Republike Hrvatske.
Po isteku roka za preuzimanje ili dostavu dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će postupiti sukladno odredbama važećeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

ČLANAK 13.

Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrade sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

ČLANAK 14.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost putem kanala na kojem se Nagrada igra održava.

ČLANAK 15.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.


NOVA TV d.d.

ČLANAK 16.

Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Nagradne igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Nagradne igre, Pravila će biti objavljena sukladno Članku 3.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/525

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 10. studenog 2022.

Povratak